EU Cookie Law Script 2

Door te surfen op onze website gaat u akkoord met cookies. U ziet dit bericht slechts eenmalig.

Meer informatie
Kruiwagen
0 product(en)
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom

Privacy policy


Van Akelyen NV verbindt zich ertoe om op de best mogelijke manier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit gebeurt via strenge, technische veiligheidsvoorschriften en een uitgekiend veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens verstrekt moeten worden, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van Van Akelyen NV en de correcte verwerking van orders. U kunt zich, volledig kosteloos en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt zich hiervoor schriftelijk richten tot Van Akelyen NV, Heirbaan 19, 9240 ZELE.

U beschikt, als gebruiker van deze site, steeds over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (bewezen door middel van een kopie van uw identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Akelyen NV, Heirbaan 19, 9240 ZELE, gratis een schriftelijk afschrift bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.


 

Site map

© Copyright 2018 Van Akelyen NV. Alle rechten voorbehouden.