Disclaimer

Deze website is eigendom van Van Akelyen NV

CONTACTGEGEVENS

Van Akelyen NV
Heirbaan 19
9240 ZELE
Tel.: 052 44 40 31
Fax: 052 44 49 35
E-mail:
info@Vanakelyen.be

Ondernemingsnummer: BE 0412 781 421
Registratie 06.04.11

Door de toegang tot, en het gebruik van, de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:


PRIVACYBELEID

Van Akelyen NVverbindt zich ertoe om op de best mogelijke manier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit gebeurt via strenge technische veiligheidsvoorschriften en een uitgekiend veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens verstrekt moeten worden, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van Van Akelyen NV en de correcte verwerking van orders. U kunt zich, volledig kosteloos en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt zich hiervoor schriftelijk richten tot Van Akelyen NV, Heirbaan 19, 9240 ZELE.

U beschikt, als gebruiker van deze site, steeds over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (bewezen door middel van een kopie van uw identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Akelyen NV, Heirbaan 19, 9240 Zele, gratis een schriftelijk afschrift bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren indien deze  onjuist of onvolledig blijken te zijn.

COOKIES

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit heeft enkel tot doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Wanneer u een internetbrowser als Internet Explorer gebruikt, wordt u gewaarschuwd wanneer er een cookiebestand geplaatst wordt, kunt u het gebruik van cookies verhinderen en kunt u de cookies verwijderen van uw harde schijf. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij de help-functie van uw browser.

GOOGLE ANALYTICS


De website van Van Akelyen NV maakt gebruik van Google Analytics, de webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van zogenaamde cookies om de website te helpen analyseren en na te gaan hoe surfers op deze website navigeren. De informatie die het cookiebestand vergaarde omtrent uw gebruik van deze website, wordt overgedragen naar de Googleservers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen omtrent uw algemene surfgedrag.
Het is Google toegestaan om deze informatie aan derden te verschaffen wanneer ze hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie in naam van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt, zoals omschreven onder het luik ‘Cookies’, het gebruik van cookies weigeren. We willen u er wel op attenderen dat u in dat geval niet alle functies van deze website zal kunnen benutten. Door het gebruiken van deze website stemt u in met het feit dat Google cookies op uw harde schijf plaats voor, zoals hierboven omschreven, commerciële doeleinden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De inhoud van deze site, inclusief de vermelde merken, productlogo’s, (geïllustreerde) afbeeldingen, vernoemde data, product- of bedrijfsnamen, beschreven teksten, e.d., zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Akelyen NV of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker beschouwd worden. Indien u specifiek advies nodig hebt, kunt u steeds contact opnemen met één van onze medewerkers.

Van Akelyen NV ziet erop toe dat de informatie steeds volledig, correct en up-to-date is. Ondanks dit alles kunnen er zich toch onjuistheden voordoen. In dit geval doet Van Akelyen NV haar uiterste best om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ook bij het niet correct functioneren van de website, zal Van Akelyen NV de grootst mogelijke inspanningen doen om dit probleem te verhelpen.

Van Akelyen NV behoudt zich het recht om de inhoud van deze website, links incluis, ten alle tijden (en zonder aankondiging of kennisgeving) aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Van Akelyen NV garandeert op geen enkele wijze het correct functioneren van de website en kan dus in geval van een slechte werking of tijdelijk falen van de website niet aansprakelijk gehouden worden. Ook voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van de website, kan Van Akelyen NV niet verantwoordelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het vermelden van deze links impliceert echter op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud ervan. Van Akelyen NV verklaart dan ook uitdrukkelijk geen enkele zeggenschap te hebben over de inhoud van deze websites. Daarom kan Van Akelyen NV ook niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van deze website of voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN


Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn louter de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.